ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΑΡΑΤΕΝΤΟ ΣΙΤΟΚΑΪ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΑΤΕΝΤΟ ΣΙΤΟΚΑΪ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΑΝΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕΝΤΟ ΣΙΤΟΚΑΙ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΙΤΟΡΙΟΥ ΚΑΡΑΤΕΝΤΟHELLENIC KARATEDO SHITOKAI

AFFILIATED WITH
ALL JAPAN KARATEDO FEDERATION SHITOKAI
WORLD SHITORYU KARATEDO FEDERATION