Επικοινωνήστε μαζί μας


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΑΤΕΝΤΟ ΣΙΤΟΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΤΟΤΖΟ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 4-6, ΔΑΦΝΗ 17237 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2117151366
E-mail: info@shitokai.gr