Φωτογραφίες


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΑΤΕΝΤΟ ΣΙΤΟΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΙΟΣΙΝΚΑΝ ΝΤΟΤΖΟ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 4-6, ΔΑΦΝΗ 17237 ΑΘΗΝΑ
ΤEL. / FAX 2117151366
E-mail:info@shitokai.gr19921993


Eλληνική αποστολή στο 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της WSKF με την Εθνική Ομάδα της Ιαπωνίας


29 Μαΐου 2010 μετά τις εξετάσεις μαύρων ζωνών με τον Sensei Iwata


30 Maΐού 2010 μετά το σεμινάριο στο Ηράκλειο, Κρήτη