Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του
Ελληνικού Karatedo Σιτοκάϊ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ SHITORYU KARATEDO

Ryoichi Sasagawa
Πρόεδρος της Japan Karatedo Federation
Επίτιμος πρόεδρος της World Union Karatedo Organization

Η Πανιαπωνική Ομοσπονδία Karatedo Shitokai (All Japan Karatedo Federation Shitokai) ίδρυσε
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Shitoryu Karatedo (World Shitoryu Karatedo Federation) δίνοντας περισσότερη
προσπάθεια για την ένωση και ανάπτυξη του Shitoryu Karatedo.

Για αυτή την οργάνωση καθώς και για όλη την κοινωνία του Karatedo, δίνω τα ειλικρινά μου συγχαρητήρια ως αληθινό χαρούμενο γεγονός.